До­дат­кові мож­ли­вості

Елементи інтерфейсу сферичної панорами
 

Технічні ха­рак­те­рис­ти­ки