Терміни виконання

За одну знімаль­ну го­дину (без вра­хуван­ня часу, не­обхідно­го для на­лаш­ту­ван­ня студії на те­риторії за­мов­ни­ка) ви­конується зй­ом­ка від 15 пред­метів/сю­жетів.

Оп­ра­цюван­ня відзня­того ма­теріалу — 3–5 ро­бочих днів.

Просто горнятко кави :-)
 

Фор­ми оп­ла­ти, по­рядок робіт